Optimerade powerpack-installationer

G-TEK erbjuder Powerpack-installationer för OEM-tillverkare av mobila fordon i norra Europa. Våra kunder är verksamma inom gruvdrift, konstruktion, materialhantering, skogsbruk, försvar, järnväg och andra branscher. De flesta av våra kunder tillverkar premium fordon och många av dem är världsledande inom sin bransch. Vi levererar globalt till våra kunders produktionsanläggningar och arbetar på lång sikt mycket nära deras tekniska utvecklingsteam – mest belägna i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Finland.

Konstruktion och utveckling

Med G-TEK från start får du:
– optimal funktion
– maximal prestanda
– effektiv produktion
– bästa förutsättningar för service och underhåll

Egen tillverkning

Avgassystem

Laddluftsystem

Kylsystem

Insugssystem

Filtrering

Eftermarknad

Logistiklösningar

Mobila maskiner i tuff arbetsmiljö

Våra kunder är verksamma inom gruvdrift, konstruktion, materialhantering, skogsbruk, försvar, järnväg och andra branscher. De flesta av våra kunder producerar premium maskiner och många av dem är världsledande inom sin bransch. Vi levererar globalt till våra kunders produktionsanläggningar och arbetar långsiktigt mycket nära deras tekniska utvecklingsteam. De flesta av dem finns i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Finland.

Hållbara lösningar, byggda för utmaningar

Vi erbjuder en kompletta lösning för Powerpack-installationer vilket gör att vi kan utforma ett paket som helt uppfyller våra kunders behov. Vår djupgående förståelse för kunders behov, höga kunskap samt partnerskap med utvalda teknologiledare är en förutsättning för vår kapacitet. Dessutom har G-TEK sin egen unika produktionskapacitet. Inom insugssystem väljer vi det bästa valet från Donaldsons produktsortiment av luftrenare, designar inloppsrör, slangar, förser lämpliga klämmor med mera.

Din vision från start till mål

Design är ett avgörande steg i vårt bidrag till kunden. Ju tidigare i varje projekt vi blir involverade desto mer anpassningar av produkterna kan vi göra i förhållande till de senaste tillverkningsmetoderna som finns tillgängliga. Varje produkt måste utformas i enlighet med applikationen, projicerad produktionsvolym och juridiska krav. Våra kontohanterare och applikationsingenjörer har erfarenhet av våra kundapplikationer, liksom våra tillverkningspartners kapacitet. Vi ser alltid till att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen för varje unik applikation.