Optimal funktion, maximal prestanda

Vi erbjuder en komplett lösning för Powerpack-installationen som gör att vi kan utforma ett paket som helt uppfyller våra kunders behov. Vi vet att vi varje dag måste leverera höga och långsiktiga värden för våra kunder.

Vilka är vi?

G-TEK tillhandahåller Powerpack-installationer för OEM-tillverkare av mobila fordon i norra Europa. Våra kunder är verksamma inom gruvdrift, materialhantering, skogsbruk, försvar, järnväg och andra grenar.

Vad gör vi?

Vår passion är att utforma den optimala Powerpack-installationen. G-TEKs fokus är att förse överlägsna tekniska lösningar och enastående service.

Vårt unika koncept

År för år har försäljningen av underhållsdelar ökat bland våra kunder. Vi har ett fullt utvecklat koncept för att stödja försäljningen för våra kunder.

g-tek engine systems
Spela videoklipp

Se vår företagsfilm!

Optimerade powerpack-installationer

G-TEK erbjuder Powerpack-installationer för OEM-tillverkare av mobila fordon i norra Europa. Våra kunder är verksamma inom gruvdrift, konstruktion, materialhantering, skogsbruk, försvar, järnväg och andra branscher. De flesta av våra kunder tillverkar premium fordon och många av dem är världsledande inom teknik inom sitt område. Vi levererar globalt till våra kunders produktionsanläggningar och arbetar på lång sikt mycket nära deras tekniska utvecklingsteam – mest belägna i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Finland.

Effektiva och pålitliga logistiklösningar

Under de senaste åren har G-TEK introducerat 5S-koncept inom vår produktion, prototypverkstad och lagerverksamhet. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra effektivitet och kvalitet. Parallellt med detta har vi skräddarsydd programvara som utvecklats av IT-konsulter för att hantera leveranskedjans flöde. Vi har idag möjlighet att hantera, analysera och förbättra kundprognoser korrekt. Flera av våra kunder kan inte ge oss en prognos och därför kan vår avancerade programvara förutsäga och generera prognoser såväl som säkerhetslagernivåer.

ISO 9001
ISO 14001

G-TEK är ISO 9001-certifierat vilket fastställer våra produkter och tjänster är säkra, pålitliga och av god kvalitet. ISO 9001 kvalitetssystem är integrerat i G-TEKs verksamhetsprocess och bidrar till att minska kostnaderna genom att minimera avfall, fel och öka produktiviteten.

ISO 14001-certifiering fastställer att G-TEK är medvetna om vårt miljöansvar. Vi arbetar ständigt för mer miljövänliga aktiviteter som återvinning, förpackning och transport.

Flexibel produktion

För alla typer av rör och slangar kräver G-TEK bara några dagars arbete, från våra kunders första idé om installationen tills vi kan föreslå en design och få produkterna tillverkade. I vårt designförslag beaktas alla nödvändiga kriterier från serieproduktion.

Kombinationen av våra personella färdigheter och passion och vår egen produktionskapacitet av luftinloppsrör av plast och vår verkstad för metallrör ger oss de nödvändiga förutsättningarna. Våra kunder uppskattar G-TEK: s förmåga att leverera tekniskt arbete och prototyper på ett flexibelt och snabbt sätt - ofta inklusive designförändringar i ett sent skede och ändå uppnå snabba resultat.

Svar på dina frågor: Inga problem!

Vi värdesätter vår relation med våra kunder mycket högt och det ska alltid vara lätt att vara i kontakt med oss. Med vår djupgående förståelse och passion för våra kundapplikationer kan vi alltid vända både förändringar av befintliga produkter såväl som nya produkter mycket snabbt och exakt.

Miljö och hållbarhet

G-TEK förbinder sig att bedriva ett miljöarbete med en strävan att begränsa och reducera sin miljöbelastning inklusive sin klimatpåverkan och att iaktta försiktighetsprincipen. Leverantören ska ha rutiner för att minimera utsläpp till mark, luft och vatten samt för att främja återvinning och återbruk. Leverantören uppmanas att utveckla och sprida miljövänlig teknik när så är lämpligt och på andra sätt ha ett proaktivt miljöarbete, till exempel för att effektivisera energi- och resursanvändningen.

G-TEK följer proaktivt sina kunders utveckling även när det gäller miljöanpassade lösningar som hybrid-, bränslecells- och andra elektrifieringslösningar. Vi arbetar kontinuerligt för att anpassa våra produkter och systemlösningar mot nya miljökrav.