Optimized powerpack installations

G-TEK offers Powerpack installations for OEM manufacturers of mobile vehicles in northern Europe. Our customers are active in mining, construction, materials handling, forestry, defense, railways and other industries. Most of our customers manufacture premium vehicles and many of them are world leaders in technology within their field. We deliver globally to our customers' production facilities and work very closely with their technical development teams in the long term - most located in Sweden, Germany, Austria, Switzerland, the United Kingdom and Finland.

Construction and development

With G-TEK from the start, you get:
- optimal function
- maximum performance
- effective production
- best conditions for service and maintenance

Own production

Exhaust system

Charging air system

Cooling system

Intake system

Filtration

Aftermarket

Logistics solutions

Mobile machines in a tough work environment

Våra kunder är verksamma inom gruvdrift, konstruktion, materialhantering, skogsbruk, försvar, järnväg och andra branscher. De flesta av våra kunder producerar premium maskiner och många av dem är världsledande inom sin bransch. Vi levererar globalt till våra kunders produktionsanläggningar och arbetar långsiktigt mycket nära deras tekniska utvecklingsteam. De flesta av dem finns i Sverige, Tyskland, Österrike, Schweiz, Storbritannien och Finland.

Sustainable solutions, built for challenges

Vi erbjuder en kompletta lösning för Powerpack-installationer vilket gör att vi kan utforma ett paket som helt uppfyller våra kunders behov. Vår djupgående förståelse för kunders behov, höga kunskap samt partnerskap med utvalda teknologiledare är en förutsättning för vår kapacitet. Dessutom har G-TEK sin egen unika produktionskapacitet. Inom insugssystem väljer vi det bästa valet från Donaldsons produktsortiment av luftrenare, designar inloppsrör, slangar, förser lämpliga klämmor med mera.

Your vision from start to finish

Design is a crucial step in our contribution to the customer. The earlier in each project we get involved, the more adaptations of the products we can make in relation to the latest manufacturing methods that are available. Each product must be designed in accordance with the application, projected production volume and legal requirements. Our account managers and application engineers have experience of our customer applications, as well as the capacity of our manufacturing partners. We always make sure to achieve the most cost-effective solution for each unique application.